KHO esittää muutoksia oikeudenkäyntimaksuja koskevaan lainsäädäntöön

Julkaistu 14.2.2018

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään valtioneuvostolle tekemässään lainsäädäntöesityksessä kiinnittänyt huomiota oikeudenkäyntimaksuja koskevassa lainsäädännössä olevaan rakenteelliseen oikeusturvaongelmaan. KHO on esittänyt lainsäädännön muuttamista tilanteen ratkaisemiseksi.

KHO:n esityksen mukaan nykyinen lainsäädäntö voi johtaa tietyissä taloudellisia seuraamuksia koskevissa muutoksenhakuasioissa siihen, että muutoksenhakija jää taloudellisesti tappiolle, vaikka hän voittaisi asiansa. Tällainen tilanne voi syntyä, kun muutoksenhakija voittaa asiansa vasta KHO:ssa. Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla hallinto-oikeuden jo määräämä oikeudenkäyntimaksu voitaisiin poistaa siinä tapauksessa, että KHO muuttaa hallinto-oikeuden ja hallintoviranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Oikeudenkäyntimaksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa, joka on tullut voimaan 1.1.2016. Tuomioistuinmaksulain myötä oikeudenkäynnin maksullisuudesta on tullut pääsääntö, ja useat aiemmin maksutta käsitellyt asiaryhmät ovat muuttuneet maksullisiksi. Lisäksi oikeudenkäyntimaksujen tasoa on korotettu. Nykyisin oikeudenkäyntimaksun suuruus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa yleensä 500 euroa ja hallinto-oikeudessa yleensä 250 euroa.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Linkit