KHO: Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus kunnan järjestettäväksi

Julkaistu 16.2.2018

Korkein hallinto-oikeus on tänään hylännyt Tampereen seudun sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskevista päätöksistä tehdyt valitukset.

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto oli jätelain nojalla tekemissään päätöksissään katsonut, että Pälkäneen, Mänttä-Vilppulan, Lempäälän, Parkanon, Ruoveden, Sastamalan, Vesilahden, Virtojen ja Ylöjärven kunnissa ei ollut jätelaissa säädettyjä edellytyksiä kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle, joten voimaan jäi lautakunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Useat alueella toimivat kuljetusyrittäjät ja osa edellä mainituista kunnista valitti jätehuoltojaoston päätöksistä ensin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaikkien valitukset pääosin samoilla perusteilla. KHO totesi, että kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimivalla jätehuoltojaostolla oli päätöksiä tehdessään laaja harkintavalta. Päätökset eivät olleet lainvastaisia sillä perusteella, että jaosto ei ollut kuntien hakemusten johdosta tarkastellut uudelleen jätteenkuljetuksen järjestämistä kaikkien jätelain 37 §:n 1 momentissa säädettyjen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi