Sata vuotta muuttuvaa maailmaa: Korkein hallinto-oikeus on oikeusvaltion takuu

Julkaistu 13.2.2018

Sukupuolten tasa-arvo, turvapaikanhakija, veroparatiisi, ympäristönsuojelu – siinä sanoja, joilla ei vuonna 1918 olisi ollut kuulijalleen paljonkaan merkitystä. Maailman muuttuminen sadassa vuodessa on ollut valtava.

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävä korkein hallinto-oikeus on aina ollut yhteiskunnan ja yhteiskunnallisten olojen peili. Suomen ja maailman kehitys näkyy tänä päivänäkin KHO:ssa käsiteltävissä asioissa ja ratkaisuissa. Tasa-arvo, turvapaikanhakija, veroparatiisi ja ympäristönsuojelu ovat tuttuja sanoja jokaiselle.

Korkein hallinto-oikeus juhlii satavuotista taivaltaan monella tavalla alkaneena vuonna. Korkeimman hallinto-oikeuden juhlakirja on ollut tekeillä pitkään. Kirjaa kirjoittavat professorit Jukka Kekkonen ja Markku Jokisipilä. Päävastuun kirjan sisällöstä kantaa tutkija, oikeustieteen tohtori Markus Kari.

- Arkistoista löytyi paljon mielenkiintoista. Esimerkiksi naisjuristien nousu miesten rinnalle sadan vuoden aikana on merkittävä asia. Nainen nimitettiin Pohjoismaissa ensimmäisen kerran ylimmän tuomioistuimen jäseneksi vuonna 1956 Suomen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Nyt korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksista puolet on naisia, puolet miehiä.

Tutkija Markus Kari nostaa esiin myös korkeimman hallinto-oikeuden roolin elinkeinoelämän toimintaan vaikuttavana tuomioistuimena. Verotukseen liittyvät kysymykset ovat nousseet erityisesti vuosikirjaratkaisujen osalta merkittäviksi.

- Tutkimuksellisesti kiinnostavaa on KHO:n rooli hallintoprosessien kehittäjänä yksilön oikeussuojan takaamiseksi. Lausunnoilla ja erilaisilla esityksillä korkein hallinto-oikeus on ottanut tärkeän oikeuspoliittisen roolin lainsäädännön kehityksessä, Markus Kari korostaa.

Tässä tehtävässä korkein hallinto-oikeus nojaa vahvasti sekä tasavallan että KHO:n ensimmäisenä presidenttinä vaikuttaneen K. J Ståhlbergin perintöön. Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävä on olla kansanvallan tae ja turvata se, että yksilö saa viranomaisessa lainmukaisen kohtelun.

Korkeimman hallinto-oikeuden juhlakirja julkaistaan elokuussa 2018.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi