KHO haluaa täsmennyksiä ehdotukseen konkurssilain tarkistamisesta

Julkaistu 23.5.2018

Konkurssilain tarkistamista pohtineen oikeusministeriön työryhmän ehdotuksen mukaan konkurssilakiin lisättäisiin uusi luku konkurssipesän julkisoikeudellisesta ympäristövastuusta.

Vaikka työryhmän tarkastelut ja arviot tarjoavat hyvän pohjan jatkotyölle, korkein hallinto-oikeus katsoo lausunnossaan, että työryhmän ehdotuksen peruslähtökohtia on jatkotyössä pohdittava uudestaan.

Tämä koskee etenkin konkurssilakiin sisällytettäväksi ehdotetun poikkeussääntelyn suhdetta aineelliseen ympäristölainsäädäntöön. Aineelliset ympäristövastuut perustuvat ympäristöoikeudelliseen sääntelyyn, jonka keskeisenä tehtävänä on varmistaa yleisten etujen turvaaminen ja unionioikeudellisen sääntelyn asianmukainen täytäntöönpano.

Korkein hallinto-oikeus korostaa, että esimerkiksi jätteen ja jätteen haltijan käsitteet ja niihin liittyvät julkisoikeudelliset velvoitteet perustuvat Euroopan unionin lainsäädäntöön, johon kansallinen konkurssisääntely ei voi vaikuttaa.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Linkit