Korkein hallinto-oikeus myönsi useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa

Julkaistu 30.5.2018

KHO on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa. Tuomioistuimeen tuli yhteensä 21 valituslupahakemusta.

Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kymmenen hakemusta ja yksi jätettiin myöhästyneenä tutkimatta. Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa jatkuu ainoastaan niiden muutoksenhakijoiden osalta, joille on myönnetty valituslupa.

Nyt valitusluvan saaneet muutoksenhakijat vaativat yleiskaavan kumoamista muun muassa kaavan esittämistapaan liittyvillä perusteilla. Alueellisesti nämä valitukset kohdistuvat Malmin lentokentän, Tuomarinkylän kartanon alueen, Laajasalon alueen, Vanhankaupunginlahden Natura-alueen lähialueen ja Santahaminan lähistön Puolustusvoimien saarten maankäyttöön.

Helsingin kaupungille myönnetty valituslupa koskee puolestaan hallinto-oikeuden kumoamia kaupunkibulevardialueita, Keskuspuistoon Hämeenlinnan väylän varteen osoitettuja rakentamisalueita, Vartiosaarta ja Ramsinniemeä, Ilmalan varikkoaluetta ja Teknos Oy:n tehdasalueen läheisyyteen osoitettuja rakentamisalueita.

Korkein hallinto-oikeus jatkaa asianosaisten kuulemisella

KHO jatkaa Helsingin yleiskaavavalitusten käsittelyä niiden valittajien osalta, jotka nyt saivat valitusluvat.

Nyt tehty päätös valituslupien myöntämisestä kohdentaa asianosaisten kuulemisen ja muun jatkokäsittelyn niihin valituksiin, joihin annetaan asiaratkaisu erillisellä päätöksellä asianosaisten kirjallisen kuulemisen jälkeen.

Valitusluvan Helsingin yleiskaava-asiassa saivat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Tapulikaupunki-Seura ry, Malmin lentoaseman ystävät ry, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry, Tuomarinkylän Kilpatalli Oy ja sen asiakumppanit, Laajasalo – Degerö Seura ry sekä yksi yksityishenkilö.

KHO myönsi myös osittaisen valitusluvan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle ja sen asiakumppanille sekä Helsingin kaupunginhallitukselle.

Vartiosaaren osayleiskaava on tulossa käsittelyyn samassa yhteydessä

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä myös Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva valituslupahakemus. Siinä hakijana on Helsingin kaupunginhallitus. Asiassa on käynnissä asianosaisten kirjallinen kuuleminen. Tuossa asiassa korkein hallinto-oikeus päättää valitusluvan myöntämisestä sekä asiaratkaisun antamisesta tavalliseen tapaan vasta kuulemisten jälkeen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi