KHO arvioi vuosikirjapäätöksessään lain soveltamisen lopputuloksen ja perustuslain suhdetta antaen asiassa perustuslaille etusijan

Julkaistu 6.6.2018

KHO arvioi vuosikirjapäätöksessään lain soveltamisen lopputuloksen ja perustuslain suhdetta antaen asiassa perustuslaille etusijan.

KHO on tänään antamassaan taksinkuljettajan ajolupaa koskevassa vuosikirjapäätöksessä katsonut välttämättömäksi arvioida, muodostuiko lain soveltamisen lopputulos asiassa perustuslain vastaiseksi.

Perustuslain 106 §:n mukainen perustuslain etusija eli tavallisen lain säännöksen soveltamatta jättäminen perustuu siihen, että säännöksen soveltaminen asiassa olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Korkeimman hallinto-oikeuden tämänpäiväisessä vuosikirjapäätöksessä perustuslaille annettiin etusija. Tällaiset ylimpien tuomioistuinten ratkaisut ovat käytännössä olleet harvinaisia.

Koska kysymyksessä ollutta taksinkuljettajan elinkeinovapauden rajoitusta ei voitu selvästikään pitää välttämättömänä toisen perusoikeuden takaamiseksi eli liikenne- ja asiakasturvallisuuden saavuttamiseksi, lainkohta oli jätettävä tässä tapauksessa perustuslain 106 §:n nojalla soveltamatta.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Linkit