KHO järjesti suullisen käsittelyn ja katselmuksen tekopohjavesihanketta koskevassa asiassa

Julkaistu 13.6.2018

Korkein hallinto-oikeus järjesti 12.6.2018 suullisen käsittelyn ja katselmuksen tekopohjavesihanketta koskevassa asiassa Kangasalla ja Pälkäneellä.

Katselmuksessa korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet selvittivät havaintoja tekemällä erityisesti Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen arvioituja vaikutuksia Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura-alueisiin.

Paikalla suullisessa käsittelyssä ja katselmuksella olivat asianosaiset sekä korkeimman hallinto-oikeuden edustajat.

Muutoksenhakijoina korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat kaksi alueen kiinteistönomistajien ryhmää, luonnonsuojelujärjestöt ja Pälkäneen kunta, jotka vaativat Tavase Oy:n lupahakemuksen hylkäämistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista. Korkein hallinto-oikeus järjestää suullisia käsittelyjä ja katselmuksia silloin, kun se vireillä olevan asian selvittämisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Jaana Lappalainen, puh. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi