KHO hylkäsi valtaosin valitukset Digita Oy:n huomattavaa markkinavoimaa koskevasta Viestintäviraston päätöksestä

Julkaistu 5.7.2018

Viestintävirasto oli keväällä 2015 televisio- ja radiolähetystoiminnan tukkumarkkinoita koskevassa päätöksessään katsonut Digitalla edelleen olevan huomattavan markkinavoiman (HMV) asema televisiolähetyspalveluiden ja valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen tukkumarkkinoilla.

Virasto oli asettanut Digitalle useita huomattavan markkinavoiman velvollisuuksia, kuten velvollisuuden vuokrata päälähetysaseman antennipaikkoja tai antennikapasiteettia televisiolähetystoimintaa varten. Antennipaikkojen vuokraamisen osalta Digitalle oli asetettu velvollisuus noudattaa Viestintäviraston määrittämiä enimmäishintoja. Toisaalta virasto oli pääosin poistanut Digitalta radiolähetystoimintaa koskevat velvoitteet.

Digita yhtäältä sekä sen asiakasyritykset Yleisradio Oy, MTV Oy ja Sanoma Media Finland Oy toisaalta valittivat Viestintäviraston päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Digitan mukaan sille oli asetettu liian ankaria velvoitteita, eikä yhtiölle asetetussa enimmäishintavelvollisuudessa ollut otettu huomioon kaikkia Digitalle säännellyn toiminnan harjoittamisesta aiheutuvia kustannuksia. Yleisradion, MTV:n ja Sanoman mukaan Digitalle asetetut velvoitteet eivät olleet riittäviä tehokkaan kilpailun turvaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi laajassa vuosikirjapäätöksessään, että Viestintäviraston Digitalle asettamat huomattavan markkinavoiman velvoitteet olivat lainmukaisia ja oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden ja hylkäsi valtaosin Digitan valituksen. Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että Digitalle asetetussa enimmäishintavelvollisuudessa ei ollut otettu riittävällä tavalla huomioon eräitä Digitan päälähetysaseman mastojen kannalta merkityksellisiä tiloja. Vain tältä osin viraston päätös oli lainvastainen.

Yleisradion, MTV:n ja Sanoman yhteinen valitus hylättiin kokonaisuudessaan, koska Viestintävirasto oli voinut katsoa, että valtakunnallisen radiolähetystoiminnan tukkumarkkinoiden sääntely aiemmassa laajuudessa ei enää ollut tarpeellista ja koska Viestintäviraston Digitalle televisiolähetystoiminnan tukkumarkkinoiden osalta asettamia velvoitteita voitiin pitää riittävinä kilpailun turvaamiseksi.

KHO toimitti tammikuussa 2018 suullisen käsittelyn.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka viestintäpäällikkö, 050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi