KHO hyväksyi Tavase Oy:n tekopohjavesihanketta koskevat valitukset osittain

Julkaistu 30.8.2018

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeeseen liittyvät valitukset. Tekopohjavesihanke on lupahakemuksen mukaan suunniteltu toteutettavaksi Kangasalla kahdella tuotantoalueella osin Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueella ja Pälkäneellä kolmannella tuotantoalueella Keiniänrannan Natura-alueen läheisyydessä.

Valitusten johdosta hallinto-oikeuden päätös kumottiin siltä osin kuin se koski tuotantoaluetta 3 ja Keiniänrannan Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia. Esitetyn selvityksen perusteella ei ollut poissuljettua, ettei hanke heikentäisi merkittävästi alueen luonnonarvoja.

Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-aluetta koskevilta osin valitukset hylättiin. Suunnitelluilla tuotantoalueilla 1 ja 2 Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen lupakäsittelyä on mahdollista jatkaa aluehallintovirastossa nykyisen hakemuksen pohjalta.

Korkein hallinto-oikeus tutustui alueisiin paikan päällä

KHO järjesti asiassa 12.6.2018 suullisen käsittelyn ja katselmuksen Kangasalla ja Pälkäneellä.

Katselmuksessa korkeimman hallinto-oikeuden jäsenet selvittivät havaintoja tekemällä erityisesti Tavase Oy:n tekopohjavesihankkeen arvioituja vaikutuksia Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura-alueisiin.

Paikalla suullisessa käsittelyssä ja katselmuksella olivat asianosaiset sekä korkeimman hallinto-oikeuden edustajat.

Muutoksenhakijoina korkeimmassa hallinto-oikeudessa olivat kaksi alueen kiinteistönomistajien ryhmää, luonnonsuojelujärjestöt ja Pälkäneen kunta, jotka vaativat Tavase Oy:n lupahakemuksen hylkäämistä.

Katselmus täydentää kirjallista käsittelyä

Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista. Korkein hallinto-oikeus järjestää suullisia käsittelyjä ja katselmuksia silloin, kun se vireillä olevan asian selvittämisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

Tekopohjavesihanketta koskeva päätös tehtiin viiden tuomarin ja kahden asiantuntijajäsenen kokoonpanossa.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Linkit