KHO järjesti katselmuksen Rauman Kanalin länsirannalla 21.9

Julkaistu 24.9.2018

Korkein hallinto-oikeus järjesti 21.9.2018 katselmuksen Raumalla. Katselmuksen tarkoitus oli käydä paikan päällä arvioimassa millaisia vaikutuksia asemakaavan muutoksella olisi kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti Vanhan Rauman maailmanperintökohteeseen.

Asemakaavamuutos mahdollistaisi kauppakeskuksen ja kerrostalorakentamisen alueella. Paikalla katselmuksella 21.9 olivat asianosaiset sekä korkeimman hallinto-oikeuden edustajat.

Muutoksenhakijoina korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat Vanha Rauma Yhdistys ry, Museovirasto ja yksi yksityishenkilö.

Käsittely KHO:ssa on pääasiassa kirjallista

KHO:n käsittely on pääasiassa kirjallista ja katselmuksia järjestetään vain harvoin. Tänä vuonna katselmuksia on ollut kaksi, vuonna 2017 samoin kaksi. Korkein hallinto-oikeus järjestää katselmuksia silloin, kun se vireillä olevan asian selvittämisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi