Rauman Kanalin alueen rakentaminen ei vaaranna Vanhan Rauman maailmanperintöarvoja

Julkaistu 30.10.2018

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Rauman Kanalin asemakaavaa koskevat valitukset ja pysyttänyt hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen, mutta on täydentänyt päätöksen perusteluita.

Asemakaava mahdollistaa suurikokoisen rakentamisen Vanhan Rauman välittömään läheisyyteen, mutta siinä on KHO:n mukaan otettu riittävästi huomioon Vanhan Rauman kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen erityisaseman vaaliminen.

Rauman keskustaan Vanhan Rauman UNESCO:n maailmanperintökohteen viereen on asemakaavalla osoitettu mm. uusi suurikokoinen kauppakeskus sekä muuta liike- ja asuntorakentamista. Asemakaava-alue sijaitsee maailmanperintökohteen suojavyöhykkeellä.

KHO teki alueelle katselmuksen syyskuussa

Korkein hallinto-oikeus järjesti asiassa katselmuksen 21.9.2018. Katselmuksella olivat paikalla asianosaiset, Rauman kaupungin edustajat sekä korkeimman hallinto-oikeuden edustajat.

Muutoksenhakijoina korkeimmassa hallinto-oikeudessa olivat Vanha Rauma Yhdistys ry, Museovirasto ja yksityishenkilö.

Katselmuksen tarkoitus oli käydä paikan päällä arvioimassa millaisia vaikutuksia asemakaavan muutoksella olisi kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön, erityisesti Vanhan Rauman maailmanperintökohteeseen.

Käsittely KHO:ssa on pääasiassa kirjallista ja katselmuksia järjestetään vain harvoin. Tänä vuonna katselmuksia on ollut kaksi, vuonna 2017 samoin kaksi. Korkein hallinto-oikeus järjestää katselmuksia silloin, kun se vireillä olevan asian selvittämisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Linkit