Määräaikaisia oikeusneuvoksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Julkaistu 5.12.2018

Tasavallan Presidentti on tänään nimittänyt korkeimman hallinto-oikeuden kuuteen määräaikaisen oikeusneuvoksen virkasuhteeseen määräaikaisen oikeusneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Antti Nestori Pekkalan ajalle 1.1. – 31.12.2019, määräaikaisen oikeusneuvoksen, valiokuntaneuvos, OTL, OTK, MMK Jaakko Ilmari Aution ajalle 1.1. – 31.12.2019, määräaikaisen oikeusneuvoksen, johtava hallintovirkamies, OTT, OTL, OTK, LLM, VT Pekka Sakari Aallon ajalle 1.1. – 31.12.2019, määräaikaisen oikeusneuvoksen, työtuomioistuinneuvos, OTK, VT Ari Matti Anton Wirénin ajalle 1.1. – 31.12.2019, professori, OTT, OTL, OTM Toomas Kaarel Kotkaksen ajalle 1.1. – 31.12.2019 ja hallinto-oikeustuomari, OTK, VT Monica Helena Gullansin ajalle 1.1. – 31.12.2019.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, puh. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi