KHO antoi vuonna 2018 lukuisia oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjaavia ratkaisuja

Julkaistu 25.1.2019

Vuonna 2018 korkein hallinto-oikeus antoi useita oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjaavia ratkaisuja. Niistä vuosikirjapäätöksiä oli 178 ja lyhyitä ratkaisuselosteita 67. KHO:n julkaistavat päätökset voidaan jakaa kolmeen ryhmään.

Vuosikirjapäätöksiksi nimitetään KHO:n kotisivuilla julkaistavia päätöksiä, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on huomattavaa yleistä merkitystä. Ne ovat siis luonteeltaan ennakkopäätöksiä. Painettua vuosikirjaa ei enää vuosiin ole julkaistu, mutta perinteinen nimi on säilytetty.

Verkkosivuillaan KHO julkaisee myös lyhyitä ratkaisuselosteita asioista, joilla niin ikään on ohjaavaa oikeudellista merkitystä muille tuomioistuimille ja lakia soveltaville viranomaisille.

Muina päätöksinä julkaistaan myös sellaisia yksittäisiä yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa herättäviä ratkaisuja, joita ei oikeudellisen merkityksen perusteella julkaista vuosikirjapäätöksinä tai lyhyinä ratkaisuselosteina. Osa lyhyistä ratkaisuselosteista julkaistaan kokonaisuudessaan muiden päätösten ryhmässä.

Viime vuonna KHO:een saapui kaikkiaan 6199 asiaa ja 5904 asiaa ratkaistiin. Julkaistavien päätösten lisäksi annetaan siten huomattava määrä päätöksiä, joita ei julkaista. Suuri osa julkaisemattomista päätöksistä koskee valituslupahakemuksen hylkäämistä. Tuomioistuimessa oli vuoden lopussa 3354 asiaa vireillä.

Vuonna 2018 korkeimmassa hallinto-oikeudessa työskenteli yhteensä lähes 130 henkilöä. Vakituisia oikeusneuvoksia oli 20 ja määräaikaisia enimmillään seitsemän, mutta vuoden viimeisellä kolmanneksella neljä.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Linkit