KHO: Sodankylän kuntavaalien yhteydessä useita menettelyvirheitä

Julkaistu 29.1.2019

Sodankylän keskusvaalilautakunnan päätös vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta jää voimaan. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kuntavaalien tuloksen osittaisesta kumoamisesta.

Hallinto-oikeus oli toimittanut asiassa katselmuksen, jossa hallinto-oikeus oli tarkistanut ja laskenut äänestyslippuja hallinto-oikeuteen valittaneiden henkilöiden ja keskusvaalilautakunnan edustajien ollessa läsnä. KHO:n mukaan äänestyslippujen tarkastus ja laskenta olisi tullut suorittaa vain hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanon läsnä ollessa.

Hallinto-oikeuden edellä todetun virheellisen menettelyn takia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpano tarkasti ja laski kaikki äänestysliput uudestaan.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että keskusvaalilautakunta oli vaalien tulosta laskiessaan ja vahvistaessaan tehnyt eräitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä tarkemmin ilmeneviä virheitä. Keskusvaalilautakunnan menettely ei kuitenkaan ollut vaikuttanut vaalien tulokseen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi

Linkit