Hallintotuomioistuinten merkitys kasvaa maailman muuttuessa

Julkaistu 7.2.2019  Päivitetty 15.4.2019

Korkein hallinto-oikeus järjesti 16. hallintotuomioistuinpäivän suurten asioiden äärellä. Päivän aikana 6.2.2019 pohdiskeltiin ilmastonmuutosta, tekoälyä, aivojemme kapasiteettia ja sivistyksen merkitystä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen toi näkökulmansa hallintotuomioistuinten merkitykseen.

- Hallintotuomioistuimilla on äärimmäisen tärkeä tehtävä julkisen hallinnon vartijana. Pidän tärkeänä, että haastavasta julkisen talouden tilanteesta huolimatta hallintotuomioistuinten resurssit saataisiin pidettyä riittävinä myös jatkossa.

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi painotti hallintotuomioistuinten arvoa viranomaisten ja yksityisten ihmisten ristiriitojen arvioijana.

- Tuomioistuinten tehtävänä on antaa suojaa viranomaisten ja myös yksityisten tahojen toteuttamia oikeudenloukkauksia vastaan. Inhimillisyys tarkoittaa muun muassa empatiaa, kykyä asettua prosessin eri osapuolten asemaan ja ymmärtää heidän oikeutetut intressinsä.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi