KHO on ratkaissut useita turvapaikanhakijoiden valituksia, jotka koskevat sisäistä pakoa Kabuliin

Julkaistu 7.2.2019  Päivitetty 8.2.2019

Korkein hallinto-oikeus on tänään ratkaissut useita afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden valituksia. Ratkaisut koskevat sisäistä pakoa ja valittajien mahdollisuutta sijoittua Kabuliin.

Taustalla sisäisen paon arvioinnissa on aina se, että valittajan on katsottu kotialueellaan olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa, korkeimmasta hallinto-oikeudesta kerrotaan.

- Arvioitavana oli, missä tilanteessa sijoittautuminen Kabuliin voidaan katsoa olevan kohtuullista. Arvioinnissa otettiin huomioon kaupungin humanitaarinen tilanne ja turvapaikanhakijan henkilökohtaiset olosuhteet.

Kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa arviointi perustuu aina ajantasaiseen maatietouteen. Arvioinnissa käytettiin tänään julkaistuissa päätöksissä lähteinä muun ohessa Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston kannanottoa kesäkuulta 2018 ja YK:n pakolaisasiain valtuutetun suuntaviivoja elokuulta 2018.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että sisäinen pako Kabuliin ei ollut lapsiperheelle kohtuullinen vaihtoehto toisin kuin nuoren, työkykyisen miehen kohdalla. Hänellä ei katsottu olevan erityisiä haavoittuvaksi tekeviä ominaisuuksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana oli myös monilapsisen perheen paluumuutto Afganistaniin sen jälkeen, kun perhe oli asunut useita vuosia maan ulkopuolella.

- Kabulin heikentynyt humanitaarinen tilanne vaikeuttaa ulkopuolelta muuttavien mahdollisuuksia sijoittautua sinne. Perheen haavoittuvuutta lisää se, että yhdellä perheen lapsista on vakavaa psyykkistä oireilua.

Perhe ei ollut kansainvälisen suojelun tarpeessa, mutta perheelle tuli myöntää oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä, korkein hallinto-oikeus toteaa päätöksessään.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka@oikeus.fi