KHO - varainsiirtoveroa ei voitu palauttaa kunnille ammattikorkeakouluja yhtiöitettäessä

Julkaistu 9.5.2019

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut useita varainsiirtoverovalituksia. Asioissa oli kyse siitä, oliko ammattikorkeakouluja yhtiöitettäessä maksettava varainsiirtoveroa kiinteistöjen omistamista ja hallintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeita ja kiinteistöjä luovutettaessa. Varainsiirtoverolain mukaan vero voidaan tietyin edellytyksin palauttaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kaiken kaikkiaan yksitoista varainsiirtoveroa koskevaa asiaa. Yhdeksässä asiassa toimiluvan perusteella ammattikorkeakoulutoimintaa harjoittaneet kuntayhtymät olivat luovuttaneet kiinteistöyhtiöiden osakkeita jäsenkunnilleen, joilla ei ollut vastaavaa toimilupaa. KHO:n päätöksen mukaan näissä tapauksissa varainsiirtoveron palauttamiselle ei ollut edellytyksiä.

KHO kumosi viidessä asiassa Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksista hallinto-oikeuden päätökset, joissa oli päädytty toiseen lopputulokseen, ja saattoi verotuspäätökset voimaan. Yksi näistä päätöksistä julkaistiin vuosikirjapäätöksenä eli ennakkotapauksena. Neljässä asiassa puolestaan hallinto-oikeus oli pysyttänyt verotuspäätökset, joten KHO:ssa kaupunkien valituslupahakemukset hylättiin.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit