KHO tekee katselmuksen Kuopioon Finnpulp Oy:n ympäristölupaan liittyen

Julkaistu 16.7.2019

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 31.3.2017 Finnpulp Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan biotuotetehtaan toimintaan Kuopion Sorsasalossa. Vaasan hallinto-oikeuden asiaa koskevasta päätöksestä on vireillä useita valituslupahakemuksia korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valituksissa on vaadittu muun ohella Vaasan hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja Finnpulp Oy:n lupahakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti asian palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

- Katselmuksen tarkoituksena on selvittää hakemuksen mukaisen biotuotetehtaan sijoittumista ympäristöön ja toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, erityisesti Kallaveteen kohdistuvia vesistövaikutuksia, korkeimmasta hallinto-oikeudesta kerrotaan.

KHO:sta mukana on asian ratkaiseva kokoonpano puheenjohtajanaan KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi. Kokoonpanossa ovat presidentin lisäksi oikeusneuvokset Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio ja Monica Gullans sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Jukka Horppila ja Harri Koivusalo. Katselmukselle osallistuvat myös asian esittelijä esittelijäneuvos Elina Nyholm ja KHO:n projektipäällikkö Jaana Lappalainen.

Katselmus pidetään keskiviikkona 28.8.2019 klo 10.00 alkaen. Kaikki asianosaiset on kutsuttu katselmukselle. Toimittajat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Korkein hallinto-oikeus lähettää mediakutsut ja ilmoittautumisohjeet toimittajille elokuun alkupuolella.

- Katselmuksen yhteydessä ei pidetä suullista käsittelyä. Katselmuksen aloittavassa kokouksessa voidaan kuitenkin keskustella muun muassa valituksissa esille tuoduista toiminnan vesistövaikutuksista sekä niitä koskevista selvityksistä.

Korkein hallinto-oikeus antaa asiassa erikseen lopullisen päätöksen myöhemmin katselmuksen toimittamisen jälkeen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi