KHO – Nord Stream 2 -hanke voidaan toteuttaa Suomen talousvyöhykkeellä

Julkaistu 19.8.2019

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan ratkaisulla pysyttänyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen, jolla Nord Stream 2 AG voi sijoittaa kaksi maakaasuputkea Suomen talousvyöhykkeelle. Putken pituus Itämerellä Venäjältä Saksaan on yhteensä 1200 kilometriä, Suomen talousvyöhykkeellä 374 kilometriä.

Puolassa rekisteröity ympäristöjärjestö ClientEarth Prawnicy dla Ziemi valitti aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka jätti valituksen tutkimatta. Hallinto-oikeus katsoi, että järjestön sääntöjen mukainen toiminta-alue ei kattanut Suomen talousvyöhykettä. KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun tältä osin.

- Järjestön sääntöjen mukainen toiminta-alue käsitti Puolan lisäksi muut maat ja vastasi kaasuputken vaikutusalueen osalta järjestön toiminnan tarkoitusta ja todellista toimintaa, korkein hallinto-oikeus toteaa.

KHO tutki järjestön valituksen aluehallintoviraston päätöksestä välittömästi. Suomen talousvyöhykettä koskeva kaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely oli toteutettu kansainvälisten sopimusten ja Suomen lainsäädännön mukaisesti, KHO toteaa päätöksessään.

- Vaikutukset Suomenlahden ja Itämeren Natura 2000 -alueille eivät edellytä uusia Natura-arviointeja.

Hankkeesta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset eivät myöskään muutoin olleet huomattavia hankkeesta saataviin vesilain mukaisiin hyötyihin verrattuna. Haittojen ehkäisemiseksi oli annettu riittävät määräykset. Järjestön valitus hylättiin, ja aluehallintoviraston päätös jäi voimaan.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, korkein hallinto-oikeus, puh. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Linkit

Sivun alkuun |