KHO – saamelaiskäräjien vaalilautakunnan vaaliluettelosta poistamat henkilöt on palautettava luetteloon

Julkaistu 1.8.2019

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan ratkaisuilla hyväksynyt valituksia, jotka koskevat saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksiä poistaa itseoikaisuna henkilöitä saamelaiskäräjien vaaliluettelosta.

KHO on lisäksi todennut, että saamelaiskäräjien vaalilautakunnan itseoikaisupäätökset eivät ole täytäntöönpantavissa lainvoimaa vailla olevina. Päätökset tarkoittavat sitä, että vaaliluettelosta itseoikaisupäätöksillä poistetut henkilöt on palautettava luetteloon.

Itseoikaisulla ei voi ohittaa tuomioistuimen päätöstä

Vaalilautakunta on perustellut henkilöiden poistamista vaaliluettelosta nk. itseoikaisulla. Vaalilautakunta voi käyttää itseoikaisua, jos henkilö on oikeudettomasti jätetty pois tai oikeudettomasti merkitty vaaliluetteloon.

- Henkilöiden vaaliluetteloon merkitsemisen lainmukaisuus on vuosina 2011 ja 2015 ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Tuomioistuimen päätöstä ei korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan voi ohittaa itseoikaisulla.

Vaalilautakunnan päätöksissä ei ole kyse teknisluonteisesta ja ilmeisestä virheestä, jonka korjaaminen saamelaiskäräjälain mukaan on itseoikaisulla mahdollista.

- Vaalilautakunnan päätös on kumottava ja poistettava, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan.

Tämä tarkoittaa, että kyseisenlaista päätöstä ei lain mukaan ole saanut lainkaan tehdä.

Liitteenä olevan päätöksen saamenkielinen käännös julkaistaan kiireellisestä aikataulusta johtuen myöhemmin erikseen.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi