KHO katselmuksella Kuopiossa Finnpulp Oy:n ympäristölupaan liittyen

Julkaistu 28.8.2019

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 31.3.2017 Finnpulp Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan biotuotetehtaan toimintaan Kuopion Sorsasalossa. Vaasan hallinto-oikeuden asiaa koskevasta päätöksestä on vireillä useita valituslupahakemuksia korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valituksissa on vaadittu muun ohella Vaasan hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja Finnpulp Oy:n lupahakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti asian palauttamista aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

- Katselmuksen tarkoituksena oli selvittää hakemuksen mukaisen biotuotetehtaan sijoittumista ympäristöön ja toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, erityisesti Kallaveteen kohdistuvia vesistövaikutuksia, korkeimmasta hallinto-oikeudesta kerrotaan.

Katselmus pidettiin keskiviikkona 28.8.2019.

Korkein hallinto-oikeus antaa asiassa erikseen lopullisen päätöksen myöhemmin.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, korkein hallinto-oikeus, puh. 050 308 7574,
jaana.lappalainen(at)oikeus.fi