KHO korotti seuraamusmaksuja bussikartelliasiassa

Julkaistu 20.8.2019

Korkein hallinto-oikeus on korottanut seuraamusmaksuja nk. bussikartelliasiassa. Matkahuolto, seitsemän linja-autoyhtiötä ja Linja-autoliitto toimivat kilpailulain ja unionin kilpailusääntöjen vastaisesti vuosina 2010–2015.

Osapuolet olivat elo–syyskuun vaihteessa 2010 päättäneet sulkea 23.6.2010 jälkeen myönnetyt reittiliikennelupavuorot Matkahuollon aikataulu- ja lipunmyyntipalvelujen sekä pakettipalvelujen ulkopuolelle.

- Kilpailurikkomus esti ja viivästytti markkinoiden avautumista ja haittasi kilpailun avaamista, toteaa korkein hallinto-oikeus tänään antamassaan vuosikirjapäätöksessä.

Markkinaoikeus määräsi Matkahuollolle, seitsemälle linja-autoyhtiölle tai näiden muodostamalle yritysryhmälle sekä Linja-autoliitolle kullekin 100 000 euron suuruisen seuraamusmaksun. Ratkaisu poikkesi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä.

Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden päätöstä tältä osin lainvastaisena ja määräsi useimmille kilpailurikkomuksen osapuolista markkinaoikeuden määräämää korkeammat seuraamusmaksut.

- Samansuuruisten seuraamusmaksujen määrääminen erisuuruisille taloudellisille kokonaisuuksille on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kilpailunrikkomuksen osapuolten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastaista.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, korkein hallinto-oikeus, puh. 050 308 7574,
jaana.lappalainen(at)oikeus.fi

Linkit

Sivun alkuun |