KHO on hylännyt saamelaiskäräjien vaalilautakunnan kantelut

Julkaistu 24.10.2019

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan ratkaisuilla hylännyt saamelaiskäräjien vaalilautakunnan kantelut, joissa vaadittiin poistettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden elo-syyskuiset päätökset, joilla vaalilautakunnan nk. itseoikaisupäätökset kumottiin ja poistettiin.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta oli kanteluissaan katsonut, että korkein hallinto-oikeus oli menetellyt virheellisesti muun ohessa sillä perusteella, että vaalilautakuntaa ei oltu kuultu asiassa lainkaan tai kuuleminen oli tapahtunut vain valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimusten osalta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vaalilautakunta ei ollut kanteluissa tarkoitetuissa valitusasioissa asianosainen eikä kysymyksessä voinut olla vaalilautakunnan viittaamassa hallintolainkäyttölain 59 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kuulemisvirhe. Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan kuuleminen oli ollut myös hallintolainkäyttölain 36 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeetonta.

Vuosina 2011 ja 2015 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon lisätyt henkilöt, joihin kantelut liittyivät, pysyvät edelleen vaaliluettelossa.

Tiedotteen ja liitteenä olevan päätöksen saamenkielinen käännös julkaistaan myöhemmin.

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, projektipäällikkö, korkein hallinto-oikeus
puh. 050 308 7574, jaana.lappalainen(at)oikeus.fi