Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut valtaosan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista

Julkaistu 11.10.2019

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut noin 130 päätöstä valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vuoden 2019 vaaliluetteloa. Näistä päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

Tänään antamallaan vuosikirjapäätöksellä korkein hallinto-oikeus kumosi saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen ja palautti asian saamelaiskäräjien hallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan saamelaiskäräjien hallituksen päätös ei täyttänyt päätöksen perusteluille hallintolaissa asetettuja vaatimuksia.

Saamelaiskäräjien vaalit toimitettiin 2.–30.9.2019. Valitusten käsittelyn edellyttämän ajan ja lausuntomenettelyjen loppuunsaattamisen vuoksi nyt kysymyksessä olevat päätökset on annettu vasta vaalien toimittamisen jälkeen. Korkein hallinto-oikeus totesi vuosikirjapäätöksessään, että kysymyksellä valittajan merkitsemisestä asianomaisen vuoden vaaliluetteloon on edelleen itsenäistä merkitystä tulevissa vaaleissa.

Korkein hallinto-oikeus antaa vielä jäljellä olevat päätökset saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista lokakuun kuluessa.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit