Tasavallan presidentti on tänään tehnyt useita nimityksiä korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Julkaistu 19.12.2019

Oikeusneuvoksen vakinaiseen virkaan on nimitetty valiokuntaneuvos, ma. oikeusneuvos OTL, MMK, OTK Jaakko Ilmari Autio ja hallinto-oikeustuomari, ma. oikeusneuvos OTK, VT Monica Helena Gullans.

Oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen on nimitetty ma. oikeusneuvos OTT, OTM Toomas Kaarel Kotkas, hallinto-oikeustuomari, ma. oikeusneuvos OTK, VT Antti Nestori Pekkala, johtava hallintovirkamies, ma. oikeusneuvos OTT, OTK, VT Pekka Sakari Aalto, työtuomioistuinneuvos, ma. oikeusneuvos OTK, VT Ari Matti Anton Wirén, hallinto-oikeustuomari, ma. oikeusneuvos OTK, VT Tero Tapio Leskinen, professori OTT, OTK Juha Lavapuro ja EU-tuomioistuinasioiden johtaja Ph.D., OTK, VT Joni Santeri Heliskoski.

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään on nimitetty toimikaudeksi 1.1.2020–31.12.2024 professori Jukka Antero Horppila ja professori Janne Ilmari Hukkinen.

Myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa on tehty nimityksiä. Esittelijäneuvoksen virkaan on nimitetty oikeussihteeri Stina-Maria Lund sekä oikeussihteeri Katja Marjaana Syväkangas ja oikeussihteerin virkaan ma. oikeussihteeri Minna Elina Miettinen sekä ma. oikeussihteeri Johanna Emilia Haapala-Mrena.

Yhteystiedot:
Emil Waris, kansliapäällikkö
0295 5649210
emil.waris(oikeus).fi