KHO – ahman metsästyslupa ilman Natura-arviointia oli lainvastainen

Julkaistu 25.3.2020

Suomen riistakeskuksen Enontekiöön vuonna 2017 myöntämä ahmojen metsästyslupa oli lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus linjasi, että poikkeuslupaa kahden ahman tappamiseen ei olisi saanut myöntää ilman Natura-arviointia.

-Natura-kohteet, joilla luvan pyyntialueet sijaitsivat, oli perustettu osittain juuri ahmojen suojelemiseksi. Riistakeskuksen arvio siitä, että Natura-arviointia ei ollut tarpeen tehdä, oli vastoin luonnonsuojelulakia, korkein hallinto-oikeus katsoo päätöksessään.

Ahma on luontodirektiivin mukaan ensisijaisesti suojeltava laji. Alueella on vain vähän ahmoja.

Asiassa ei voitu sulkea pois, että ahmojen tappaminen vaikuttaa merkittävästi Natura-alueiden suojeluperusteina oleviin luonnonarvoihin. Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään edellyttänyt Natura-arvioinnin tekemistä jo silloin, jos asiasta jää epäilyksiä.

-Suomen riistakeskus ei ollut asianmukaisesti arvioinut poikkeusluvalla sallitun pyynnin vaikutusta Natura-kohteiden ahmakantaan, korkein hallinto-oikeus toteaa.

Tämän vuoksi päätös oli lainvastainen. KHO ei ottanut kantaa siihen, voitaisiinko lupa mahdollisesti Natura-arvioinnin jälkeen myöntää porovahinkojen estämiseksi.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit