KHO antoi kolme sudenmetsästystä koskevaa päätöstä

Julkaistu 19.3.2020

EU-tuomioistuin on korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä antanut susien metsästykseen liittyvän ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisun pohjalta KHO arvioi kahta suteen liittyvää niin sanottua kannanhoidollista poikkeuslupaa.

EU-tuomioistuin on korkeimman hallinto-oikeuden pyynnöstä antanut susien metsästykseen liittyvän ennakkoratkaisun. Ennakkoratkaisun pohjalta KHO arvioi kahta suteen liittyvää niin sanottua kannanhoidollista poikkeuslupaa.

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savoon myöntämiin poikkeuslupiin ei ollut lain- ja luontodirektiivin mukaisia perusteita. Varsinais-Suomen yksittäisen, ihmisten läheisyyteen hakeutuneen suden tappamiselle oli sitä vastoin laillinen peruste.

Pohjois-Savossa metsästäjät olivat hakeneet susien metsästämiseen lupia vuonna 2015. Yhtenä perusteena poikkeuslupien myöntämiselle oli salametsästyksen rajoittaminen.

Pohjois-Savon tapauksessa ei kuitenkaan saatu riittävää selvitystä siitä, että poikkeuslupien myöntäminen vaikuttaisi salametsästykseen olennaisesti tai ettei salametsästystä olisi voitu torjua muilla keinoilla. Suomen riistakeskus ei ollut myöskään ottanut riittävästi kantaa suden suojelun tasoon, KHO:n päätöksestä ilmenee.

Lupaehdot eivät riittäneet takaamaan sitä, että pyynti tapahtuisi tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti, ja että pyynti kohdistuisi haittaa tuottaviin yksilöihin. Lupa olisi voinut myös huonontaa susikannan suojelun tasoa.

Poikkeusluvan päämäärää eli salametsästyksen torjuntaa ei pystytty näyttämään toteen, KHO korostaa päätöksessään.

Yleisen turvallisuuden perusteella poikkeuslupa voitiin myöntää

Liian lähelle ihmisasumuksia tullutta sutta oli Varsinais-Suomessa vuonna 2018 pyritty karkottamaan muilla keinoilla ennen luvan hakemista.

Eläimen käyttäytyminen ei kuitenkaan ollut yrityksistä huolimatta muuttunut.

Suomen riistakeskuksen myöntämä lupa oli ihmisten turvallisuuden kannalta perusteltu. Muuta tyydyttävää ratkaisua ei tässä tapauksessa ollut, korkein hallinto-oikeus katsoo päätöksessään.

Poikkeuslupa ei vaikeuttanut lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä sen luontaisella levinneisyysalueella.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi