Koronaviruksen vaikutus KHO:n toimintaan

Julkaistu 13.3.2020

Asioinnissa korkeimman hallinto-oikeuden kanssa voi koronatilanteen ja valtion etäyhteyksien kuormittumisen vuoksi ilmetä häiriöitä ja viiveitä.

Varmimpana viestintäkanavana asiakkaille suositellaan tästä huolimatta sähköistä asiointia (sähköinen asiointipalvelu tai sähköposti) ennemmin kuin asiointia paikan päällä tai postitse.

Korkein hallinto-oikeus pyrkii turvaamaan ydintoimintansa jatkumisen olosuhteista huolimatta. Sisäisten toimenpiteiden ohella korkein hallinto-oikeus on peruuttanut vierailuja ja muita tilaisuuksia sekä muuta ratkaisutoiminnan kannalta vähemmän kriittistä toimintaa.

Yhteystiedot:
Emil Waris, kansliapäällikkö, korkein hallinto-oikeus, puh. vaihde: 029 56 40200
emil.waris(at)oikeus.fi