KHO – ulkomaisen sulautuvan yhtiön asuinvaltiossa kertyneitä tappioita ei pidetty lopullisina tappioina

Julkaistu 15.5.2020

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä ratkaissut useita yritysten tuloverotusta koskevia valituksia. Asioissa oli kysymys siitä, olivatko muissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuville sulautuville tytäryhtiöille kertyneet tappiot lopullisia ja voitiinko tappiot sulautumisten jälkeen vähentää vastaanottavien kotimaisten emoyhtiöiden verotuksissa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kaikkiaan viisi yritysten tuloverotusta koskevaa valitusta mukaan lukien korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2013:155 tarkoitetun A Oy:n säännönmukaista verotusta koskeva valitus. Jokaisessa asiassa hallinto-oikeus oli katsonut, että ulkomaiselle tytäryhtiölle vahvistetut tappiot olivat Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuja lopullisia tappioita ja että tappiot voitiin vähentää sulautumisen jälkeen vastaanottavan kotimaisen emoyhtiön tuloverotuksessa. Korkein hallinto-oikeus kumosi jokaisessa asiassa hallinto-oikeuden päätöksen, koska vastaanottava yhtiö ei ollut näyttänyt sulautuvan yhtiön tappioiden olleen lopullisia. Päätöksistä on yksi julkaistu vuosikirjaratkaisuna eli ennakkotapauksena.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi

Linkit