KHO on työskennellyt tehokkaasti poikkeusolojen aikanakin

Julkaistu 13.5.2020

Alkuvuosi 2020 tammikuusta huhtikuun loppuun on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ollut jopa tuloksellisempi kuin vastaava ajankohta vuonna 2019. KHO ratkaisi viime vuonna tammi-huhtikuussa 1823 asiaa. Tänä vuonna vastaavan ajankohdan määrä on ollut 1974 ratkaisua.

Toukokuun puolivälissä korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä selvästi vähemmän asioita kuin vuodenvaihteessa. (1.1.20 3312, 13.5.20 3187)

-Olemme pysyneet tavoitteessamme todella hyvin. Sitoutunut henkilökuntamme on tehnyt hienoa työtä, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi sanoo.

Valituslupajärjestelmä laajeni

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut hallintoprosessilaki laajensi valituslupajärjestelmää. Se tarkoittaa sitä, että alueellisen hallintotuomioistuimen tai markkinaoikeuden päätöksestä täytyy hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. KHO antaa asiaratkaisun, jos se myöntää hakijalle valitusluvan.

Lastensuojelulain mukaiset hallinto-oikeuden päätökset tahdonvastaisissa huostaanottoasioissa ovat poikkeus. Niistä valittaja pääsee korkeimpaan hallinto-oikeuteen suoraan.

-Korkein hallinto-oikeus ei kuitenkaan ole pelkästään ennakkopäätöstuomioistuin. Valituslupajärjestelmän laajentaminen edistää päätösten laatua ja lyhentää keskimääräisiä käsittelyaikoja, Kuusiniemi summaa.

Korkein hallinto-oikeus käsittelee myös valituslupa-asiat perusteellisesti ja arvioi, onko valituslupa myönnettävä.

KHO myöntää valitusluvan, jos asialla on merkitystä ennakkopäätöksenä, jos asian käsittelyssä on alemmassa oikeusasteessa tai viranomaisessa tapahtunut ilmeinen virhe tai valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Painava syy voi turvapaikka-asiassa olla päätöksen ehdottoman palautuskiellon vastaisuus tai päätöksen suuri yhteiskunnallinen tai taloudellinen merkitys vaikkapa maankäyttö- ja ympäristö- tai kilpailu- ja hankinta-asioissa.

Asia etenee tuomioistuimessa esittelijälle ja tuomareiden kokoonpano päättää istunnossa kaiken asiassa kertyneen aineiston perusteella, onko valituslupahakemus hyväksyttävä ja annettava asiaratkaisu.

KHO siirtyi etätyöhön viivyttelemättä

Korkein hallinto-oikeus on pystynyt työskentelemään ja ratkaisemaan asioita tehokkaasti poikkeuksellisista oloista huolimatta.

-Valtaosa henkilökunnasta on pystynyt työskentelemään etänä. Olemme pitäneet suurimman osan istunnoista sähköisinä. Osa tuomareista ja esittelijöistä on silloinkin ollut paikalla istuntosalissa. Olemme voineet pitää riittävät turvavälit, kun olemme valinneet mahdollisimman suuren istuntosalin, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi kertoo.

-Kansliahenkilökunnan etätyö on voitu maksimoida vuorojärjestelyin sekä lisäämällä sähköistä asiakirjaliikennettä myös talon sisällä.

Viime vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui yli 2000 asiaa, tänä vuonna hieman alle 2000. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika on sekä viime vuonna että tänä vuonna ollut vajaat kahdeksan kuukautta.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö
050 341 1347
paivi.musakka(at)oikeus.fi