Korkein hallinto-oikeus on nimittänyt esittelijäneuvoksen ja kolme oikeussihteeriä

Julkaistu 6.5.2020

Nimitetyksi esittelijäneuvoksen virkaan on tullut 1.6.2020 alkaen oikeussihteeri OTM, VT Helmi Lajunen.

Oikeussihteerin virkoihin nimitettiin 1.6.2020 lukien ma. esittelijäneuvos, markkinaoikeuden valmistelija OTM, VT Jukka Koivusalo, ma. oikeussihteeri OTM, HTM Milla Wartiovaara ja ma. oikeussihteeri OTM Jarkko Kyllönen.

Lisätietoja:
Emil Waris, kansliapäällikkö
029 5640 210
emil.waris(at)oikeus.fi