Asiamiehen tai avustajan käyttäminen

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Asiamiehenä tai avustajana saa toimia asianajaja tai muu rehellinen ja toimeen sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Lastensuojeluasioissa yksityisen asianosaisen asiamiehenä tai avustajana saa toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai laissa määritelty luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa, ellei korkein hallinto-oikeus niin määrää.

 
Julkaistu 21.3.2014