2012

16.11.2012

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista

H 306/12 (pdf, 1.13 Mt)

26.9.2012

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän mietinnöstä "Kantelutyöryhmän loppuraportti"

H 293/12 (pdf, 2.91 Mt)
 
Julkaistu 10.10.2013