2013

25.11.2013

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi

H 394/13 (pdf, 0.43 Mt)

25.9.2013

Esitys valtioneuvostolle lastensuojelulain muutoksenhakusäännöksen muuttamiseksi

H 337/13 (pdf, 1.32 Mt)

24.9.2013

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista sekä työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi

H 254/13 (pdf, 0.35 Mt)

10.9.2013

Lausunto Euroopan ihmisoikeussopimuksen 16. pöytäkirjan osalta

H 311/13 (pdf, 0.21 Mt)

19.6.2013

Lausunto kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa laativan työryhmän väliraportista

H 181/13 (pdf, 0.05 Mt)

19.6.2013

Lausunto oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta vuosille 2013-2025

H 158/13 (pdf, 1.38 Mt)

18.6.2013

Lausunto ehdotuksesta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtämisestä hallinto-oikeuksiin

H 213/13 (pdf, 0.1 Mt)

12.6.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tietoyhteiskuntakaareksi

H 201/13 (pdf, 0.23 Mt)

6.6.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamisesta

H 140/13 (pdf, 0.36 Mt)

21.5.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain tuulivoimaloita koskevien säännösten muuttamisesta

H 167/13 (pdf, 0.22 Mt)

22.4.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

H 114/13 (pdf, 0.32 Mt)

26.3.2013

Lausunto tuomioistuinten maksujärjestelmän kehittämisestä

H 117/13 (pdf, 0.06 Mt)

18.3.2013

Lausunto kilpailulain muuttamisesta kilpailuneutraliteettivalvonnan tehostamiseksi

H 67/13 (pdf, 0.13 Mt)

18.3.2013

Lausunto tilintarkastajajärjestelmän uudistamisesta

H 438/12 (pdf, 0.18 Mt)

4.2.2013

Lausunto Tuomioistuinlakityöryhmän väliraportista

H 22/13 (pdf, 0.05 Mt)

22.1.2013

Lausunto Todistelutoimikunnan mietinnöstä "Todistelu yleisissä tuomioistuimissa"

H 31/13 (pdf, 0.39 Mt)

17.1.2013

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille ylimpien tuomioistuinten presidentin ja jäsenten virantäyttömenettelystä

H 424/12 (pdf, 0.29 Mt)

17.1.2013

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

H 404/12 (pdf, 1.57 Mt)
 
Julkaistu 10.10.2013