Tietosuoja

Korkein hallinto-oikeus käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevia tarkempia tietoja sekä tietoja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla seuraavista tiedonannoista:

Henkilötietojen käsittely lainkäyttöasioissa (pdf, 0.3 Mt) Rekisteröidyn oikeudet (pdf, 0.02 Mt)
 
Julkaistu 24.5.2018