Tietosuoja

Korkein hallinto-oikeus käsittelee henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä koskevia tarkempia tietoja sekä tietoja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla seuraavista tiedonannoista:

Henkilötietojen käsittely lainkäyttöasioissa (pdf, 0.29 Mt) Henkilötietojen käsittely muissa kuin lainkäyttöasioissa (pdf, 0.28 Mt) Rekisteröidyn oikeudet (pdf, 0.03 Mt)
 
Julkaistu 6.5.2019