Anna-Liisa Kivimäki

s. 22.1.1964 Vammala

FM, maaperägeologia, Turun yliopisto, 1992
PhD, geomikrobiologia, University of Bristol, UK, 2005

Vesi- ja ympäristöhallituksen kuntatoimiston suunnittelija ja hydrogeologi 1990 – 2/1995
Suomen ympäristökeskuksen Ympäristökuormitusyksikön hydrogeologi 3/1995 – 9/1999
Väitöskirjatutkija Bristolin yliopistossa (Bristol, United Kingdom) 10/1999 – 11/2002
Suomen ympäristökeskuksen Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelman vanhempi tutkija 12/2003 – 2006
ENVIRON Corporation Finland Oy:n maaperä- ja pohjavesiryhmän päällikkö 2007 – 3/2009
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n pohjavesiasiantuntija 5/2009 – 12/2013
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n pohjavesiasiantuntija 1/2014 -

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvos 2017 –

Suomen Vesiyhdistys ry:n Pohjavesijaoston jäsen 2007 –
Suomen Vesiyhdistys ry:n Talousvesijaoston jäsen 2016 –

Julkaisut
Kymmeniä pohjaveteen ja maaperään liittyviä yhteisjulkaisuja ja tutkimusraportteja

 
Julkaistu 5.8.2017