Seppo Rekolainen

s. 16.02.1954

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti: Helsingin Yliopisto 1981
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori: Helsingin Yliopisto 1993

Helsingin Yliopiston limnologian laitoksen tutkija 1981 - 1981
Vesihallituksen tutkija 1982 - 1986
Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkija 1986 - 1990
Vesi- ja ympäristöhallituksen erikoistutkija 1990 - 1995
Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija 1995 - 2000
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuspäällikkö 2000 - 2004
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuspäällikkö, professori 2004 - 2009
Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori 2009 - 2009
Finnish Water Forumin va toiminnanjohtaja 2009 - 2009
(työsopimus kanavoitu SYKEn kautta)
Suomen ympäristökeskuksen vesikeskuksen johtaja 2010 -

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvos 2013 -

Julkaisut

Noin 130 julkaisua tieteellisissä aikakauslehdissä, ammatillisissa aikakauslehdissä ja tutkimuslaitosten raporttisarjoissa

 
Julkaistu 22.10.2013