Korkeimman hallinto-oikeuden perustamisesta 100 vuotta 2018

Korkein hallinto-oikeus viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan. Tuomioistuin perustettiin seuraavana vuonna Suomen itsenäistymisen jälkeen.

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettiin 22.7.1918. KHO:n asema korkeimpana tuomioistuimena hallintolainkäyttöasioissa vahvistettiin myös 1919 hallitusmuodossa.

Tuomioistuimen presidentti K.J. Ståhlberg ja seitsemän hallintoneuvosta nimitettiin virkoihinsa 26.7.1918. Seuraavana päivänä pidettiin ensimmäinen täysistunto, jossa käsiteltiin virantäyttöasioita. KHO aloitti varsinaisen toimintansa 2.9.1918, jota on pidetty tuomioistuimen vuosipäivänä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävä on olla kansanvallan tae ja turvata se, että yksilö saa viranomaisessa lainmukaisen kohtelun. Satavuotisen historiansa aikana korkein hallinto-oikeus on ratkaissut lähes 470 000 asiaa, antanut yli 535 lausuntoa ja tehnyt 90 esitystä.

Juhlavuottaan viettävä tuomioistuin on aina ollut yhteiskunnan ja yhteiskunnallisten olojen peili. Suomen ja maailman kehitys näkyy tänä päivänäkin KHO:ssa käsiteltävissä asioissa ja ratkaisuissa. Tasa-arvo, turvapaikanhakija, veroparatiisi ja ympäristönsuojelu ovat tuttuja sanoja jokaiselle.

Lue lisää korkeimman hallinto-oikeuden historiasta.

Kuvassa korkeimman hallinto-oikeuden istunto tammikuulta 1934. Tuomioistuin toimi tuolloin Korkeimpien oikeuksien talossa Pohjoisesplanadi 3:ssa. Kuva kirjasta Korkein hallinto-oikeus 90 vuotta.


 
Julkaistu 28.2.2018  Päivitetty 11.9.2018
Sivun alkuun |