Natura 2000 -verkosto: KHO:n historian laajin asiakokonaisuus

Korkein hallinto-oikeus on antanut pitkän historiansa aikana lähes 470 000 päätöstä. Yksi laajimmista korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsittelyistä asiakokonaisuuksista on Natura 2000 -verkostoon liittyvät valitukset.

Valtioneuvosto päätti Euroopan yhteisön luonto- ja lintudirektiivien mukaisesti ehdottaa ja ilmoittaa 20.8.1998 Euroopan komissiolle Natura 2000 -luonnonsuojelualueista. Päätös oli luonnonsuojelulain mukaan valituskelpoinen päätös. Valitusoikeus oli muiden ohella asianomaisilla maa- ja vesialueiden omistajilla, kunnilla sekä eräillä luonnonsuojelun tai maanomistajien edunvalvonnan alalla toimivilla järjestöillä. Muutoksenhaussa valitusperusteena oli päätöksen lainvastaisuus.

1 634 valitusta

Natura 2000 -verkostosta tehdyt valitukset olivat laaja 1 634 valituksen kokonaisuus – korkeimman hallinto-oikeuden siihen mennessä suurin yksittäinen asiaryhmä ja lähes kolmasosa vuonna 1998 tehdyistä valituksista. Valittajia oli kaikkiaan yli 5 000 ja valitukset koskivat 570 eri aluetta. Useimmiten valituksissa vaadittiin suojeltaviksi määritellyn alueen supistamista tai sen poistamista kokonaan Natura-verkostosta. Jonkin verran tuli kuitenkin myös sellaisia valituksia, joissa vaadittiin kohteiden laajentamista tai niiden lisäämistä.

Päätöstekstiä yli 40 000 sivua

Asioita esitteli korkeimmassa hallinto-oikeudessa 25 esittelijää ja niiden ratkaisemiseen osallistui presidentin lisäksi 15 hallintoneuvosta. Natura-asiat käsiteltiin KHO:ssa viisijäsenisissä kokoonpanoissa. Seitsemässä erityyppisessä kohteessa maan eri puolilla korkein hallinto-oikeus suoritti katselmuksen.

Suurin osa päätöksistä annettiin samanaikaisesti. Yhteensä päätöksiä annettiin suomeksi tai ruotsiksi 694 kappaletta. Niiden yhteinen tekstimäärä oli yli 40 000 sivua.

Noin seitsemässä prosentissa kaikista päätöksistä valtioneuvoston päätös kumottiin joko kokonaan tai osittain. Hyväksytyiksi tuli niin maa- ja vesialueiden omistajien kuin luonnonsuojelujärjestöjenkin valituksia. Korkeimman hallinto-oikeuden näkökulmasta Natura 2000 -verkostoa koskevat valitukset olivat poikkeuksellisen laaja asiakokonaisuus.

KHO julkaisi 18-sivuisen tiedotteen ja neljä esimerkkiä 14.6.2000 antamistaan ratkaisuista, jotka koskivat Natura 2000 -verkostoa.

Esimerkkejä KHO:n antamista Natura 2000 -verkostoa koskevista päätöksistä:

KHO 14.6.2000 T 1508 (Vaarunvuoret, Korpilahti)

KHO 14.6.2000 T 1367 (Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet, Sipoo, Helsinki ja Vantaa)

KHO 14.6.2000 T 1326 (Vattajanniemi, Lohtaja)

Lähteet:
Vihervuori Pekka, Natura 2000 -asioista. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus 2000.
Korkein hallinto-oikeus. Ratkaisut Suomen Natura 2000 -ehdotusta koskeviin valituksiin. Tiedote 14.6.2000.

 
Julkaistu 27.6.2018