Tietotekniikan alkuvuodet KHO:ssa

Ensimmäiset ajatukset tietotekniikan hyödyntämisestä korkeimmassa hallinto-oikeudessa lausuttiin ääneen eräässä sisäisessä kokouksessa vuonna 1965. Seuraavana vuonna korkein hallinto-oikeus aloitti yhteistyön Valtion tietokonekeskuksen (VTKK) kanssa.

Vuonna 1967 VTKK:ssa tehtiin alustava suunnitelma korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätösrekisterin automatisoinnista. Teknisten ratkaisujen selvittämiseksi tukea haettiin Ruotsista, jossa oltiin tietotekniikassa edellä Suomea. Ennakkopäätösrekisteri otettiin käyttöön vuoden 1973 alussa. Järjestelmän käyttö osoittautui kuitenkin hankalaksi, joten korkeimpaan hallinto-oikeuteen palkattiin jo seuraavana vuonna atk-lakimies kehittämään rekisteriä.

KHO:n tiedotussihteeri Kyösti Virtanen esittelee ennakkopäätösrekisteriä tasavallan presidentti Urho Kekkoselle vuonna 1976. Rekisteristä selvästi vaikuttunut Kekkonen halusi tietää, löytyykö rekisteristä ennakkopäätöksiä sanalla "kissa". Löytyihän sieltä viittaus tapaukseen, jossa oli käytetty paikannimeä "Kissanmaa". Kaikki läsnäolijat olivat innoissaan ja paikalla olleet KHO:laiset ylpeitä onnistuneen demon jälkeen. Kuvassa vasemmalta oikealle KHO:n presidentti Aarne Nuorvala, sisäasiainministeri Eino Uusitalo, Kekkonen, eduskunnan I varapuhemies Ahti Pekkala ja lainsäädäntöneuvos Paavo Nikula.

Uusimmat rekisteriin tallennetut ennakkopäätökset tulostettiin paperille ja jaettiin aluksi tuomioistuimessa vain sisäisesti, mutta pian jakelu laajentui lääninoikeuksiin, liikevaihtovero-oikeuteen ja eräisiin muihin valtion virastoihin. Ensimmäiset valtionhallinnon ulkopuoliset tilaajat liittyivät ennakkopäätösjakeluun vuonna 1979.

KHO:n rekisteri ensimmäisenä Finlexiin

Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätösrekisteri liitettiin vuonna 1979 ensimmäinen tietokantana oikeusministeriön oikeudellisen aineiston informaatiojärjestelmään Finlexiin. Se oli vuosikausia oikeuslaitoksen ainoa käytännössä toteutettu atk-perusteinen hakujärjestelmä.

Ennakkopäätöksien tallentamisessa ja kyselykäytössä käytetty IMDOC-T -ohjelma korvattiin vuonna 1980 kotimaisella VTKK:ssa kehitetyllä MINTTU (Minipohjainen Informaation Talletus- ja Tulostusohjelmisto) -tiedonhaku- ja tallennusjärjestelmällä. Ennakkopäätösrekisterin käyttö MINTTU-tietokantana jatkui aina 1990-luvun jälkipuoliskolle asti.

Tietokoneiden läpimurto 1980-luvulla

Tekstinkäsittelylaitteiden käyttö alkoi vuonna 1984. Konekirjoittajien käyttöön hankittiin tuolloin kolme tekstinkäsittelyn työasemaa, niin sanottua IBM-näyttökirjoitinta. Mikrotietokone oli 1980-luvun puolivälissä vielä harvinainen laite tuomioistuimissa. Korkeimman hallinto-oikeuden ensimmäinen mikrotietokone hankittiin vuoden vaihteessa 1986.

Vuonna 1988 tuomioistuimeen hankittiin lyhyessä ajassa lähes sata mikrotietokonetta. Tuolloin luotiin asiakirjojen laatimisen, käsittelyn ja tallentamisen periaatteet sekä johdonmukainen arkistointi- ja hakemistorakenne, jotka yhdessä takasivat sen, että sähköinen asiakirjatuotanto ja arkistointi pääsivät alkuun. Tämän ansiosta taltioiden sähköiset versiot ovat käytettävissä vuodesta 1989 alkaen.

Vuonna 1998 otettiin käyttöön Lotus Notes -työryhmäohjelmiston perustalle tehty asianhallintajärjestelmä tekstintuotanto-, sähköposti- ja istuntojenhallintaliittymineen. Asianhallintajärjestelmää lukuun ottamatta korkein hallinto-oikeus siirtyi 2010-luvulla toimisto-ohjelmissa MS Officen piiriin.

Lähde: Tuominen, Pekka, Tietotekniikka ja korkein hallinto-oikeus, s. 129–145 teoksessa Korkein hallinto-oikeus 90 vuotta. Korkein hallinto-oikeus 2008.
Kuva: Korkeimman hallinto-oikeuden arkisto

 
Julkaistu 5.7.2018