Kohon arki

Kohon arki on sivusto, jolle korkeimmassa hallinto-oikeudessa työskentelevät kirjoittavat artikkeleita omasta arkityöstään sekä korkeimman hallinto-oikeuden roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa. KHO:ssa työskentelee useita ammattiryhmiä. Heidän työnsä on tiivistä ja asiat, joita he käsittelevät kattavat koko yhteiskunnan.

3.11.2015

Vastaava jaostosihteeri Päivi Koivurova: Jaostosihteereiden monipuolinen työ tukee lainkäyttöä

2.9.2015

Notaari Paula Kilponen: Notaarin työn arkea tänään ja tulevan mietelmiä

17.6.2015

Oikeussihteeri Antti Jukarainen: Työn aika

15.5.2015

Hallintoneuvos Kari Kuusiniemi: Aikaa lukea

26.3.2015

Esittelijäneuvos Kristina Björkvall: Erikoisalana IPR-asiat (ruotsiksi) Specialområde IPR-ärenden

24.2.2015

Tietopalvelupäällikkö Satu-Maarit Tarkkanen: Tiedon tarvitsija saa nopeasti oikeaa ja relevanttia tietoa.

26.1.2015

Hallintoneuvos Eija Siitari: Hallinnon lainalaisuusperiaate - kuinka periaate muuttuu todeksi

15.12.2014

Esittelijäneuvos Arto Hietaniemi: Esittelijän työstä korkeimmassa hallinto-oikeudessa

21.11.2014

Esittelijäneuvos Freja Häggblom: Esittelijän arki (ruotsiksi) Föredragandens vardag

10.10.2014

Kansliapäällikkö Ann-Mari Pitkäranta: Työtä ja arkea KHO:ssa

8.9.2014

Presidentti Pekka Vihervuori: KHO on hallintolainkäytön ylin oikeusaste
 
Julkaistu 4.3.2016