Pekka Ilmari Hallberg

s. 12.6.1944

Oikeustieteen kandidaatti 1967, oikeustieteen lisensiaatti 1971, varatuomari 1972, oikeustieteen tohtori 1978, hallinto-oikeuden dosentti 1978 (Helsingin yliopisto), hallintotieteiden kunniatohtori 1999 (Joensuun yliopisto), valtiotieteiden tohtori 2004.

KHO:n ylimääräinen esittelijä 1967 - 1968, 1968 - 1970 ja 1971, oikeusministeriön nuorempi lainsäädäntöneuvos 1968, KHO:n nuorempi hallintosihteeri 1971 - 1976, Valtion yhteiskuntatieteellisen toimikunnan nuorempi tutkija 1973 - 1977, KHO:n vanhempi hallintosihteeri 1977 - 1978, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos 1977 - 1978, KHO:n ylimääräinen hallintoneuvos 1979, 1980, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos 1980, KHO:n hallintoneuvos 1981 - 1993, Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden vs. professori 1990, KHO:n presidentti 1.12.1993 - 29.2.2012.

Merkittäviin suomalaisiin yhteiskunnan vaikuttajiin kuuluva oikeustieteen ja valtiotieteiden tohtori Pekka Hallberg ehti toimia 12 vuotta hallintoneuvoksena ja korkeimman hallinto-oikeuden palveluksessa yhteensä 26 vuotta ennen nimitystään presidentiksi. Presidenttinä ollessaan hän pyrki huolehtimaan oikeusvaltion toimivuudesta sekä yksityisen kansalaisen oikeussuojasta. Hallberg painotti erityisesti päätösten perustelemista ja suullisten käsittelyjen lisäämistä hallintolainkäytössä.

Hallberg koki muutoksenhaun vahvaksi perusoikeudeksi, jota ei tullut rajoittaa laajentamalla valituslupien käyttöä KHO:ssa. Hän katsoi hallinnon lainalaisuuden oikeusvaltiossa edellyttävän, että päätösten lainmukaisuus voidaan ilman rajoituksia saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi.

Hallberg on uransa aikana osallistunut useisiin keskeisiin komiteoihin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hän oli vahvasti mukana myös perusoikeusuudistuksen ja nykyisen perustuslakimme valmistelussa. Kirjallisessa tuotannossaan hän on keskittynyt hallinto-oikeuden ja hallintoprosessin lisäksi kunnallisoikeuteen ja kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen. Hallberg väitteli valtiotieteiden tohtoriksi presidentin virassa ollessaan. Eläkepäivinään hän on jatkanut merkittävää panostaan rule of law -yhteistyössä kehittyvien valtioiden kanssa.

Hallberg tunnetaan luonto- ja musiikkiharrastuksistaan, hän pitää kalastuksesta, hiihtämisestä, juoksemisesta ja musiikista – erityisesti harmonikansoitosta. Keskustellessaan tämä kansanperinteen vaalija viljelee sujuvasti osuvia sitaatteja.

Muotokuva: Tero Laaksonen (2012)

 
Julkaistu 9.10.2013