Asema ja tehtävät

Monissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on käytössä kaksiasteinen hallintotuomioistuinlaitos.
Suomessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen voidaan valittaa oikeudellisin perustein myös ylintä toimeenpanovaltaa edustavien valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituslupahakemuksina tai valituksina muista hallintotuomioistuimista. Menettely on enimmäkseen kirjallista, katselmuksia ja suullisia käsittelyjä järjestetään vuosittain alle kymmenen.

Asema osana oikeuslaitosta

 
Julkaistu 6.10.2015  Päivitetty 29.1.2018