Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle, sisäministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sote-maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

25.9.2020 diaarinumero H 316/20

Julkaistu 25.9.2020