Päätöksiä

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistavat päätökset koostuvat vuosikirjapäätöksistä, lyhyistä ratkaisuselosteista ja muista päätöksistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden julkaistujen päätösten taltionumero (ratkaisunumero) ilmaistaan kirjaintarkenteella T tai H riippuen siitä, missä asiahallintajärjestelmässä asia on käsitelty. Näistä kirjaintarkenteista H on tilapäisesti käytössä siirtymävaiheen aikana.

Korkeimman hallinto-oikeuden kotisivuilla säilytetään uusimmat ratkaisuselosteet. Vuodesta 1944 lähtien julkaistut selosteet ovat Valtion säädöstietopankki Finlexissä, jossa voi tehdä esimerkiksi sanahakuja.

Vuoden 2001 syyskuuta vanhemmista vuosikirjaratkaisuista Finlexissä on vain lyhyehkö seloste, täysimittainen seloste on painetussa vuosikirjassa.

Vuosikirjapäätökset

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Lyhyet ratkaisuselosteet

Korkein hallinto-oikeus julkaisee sivustollaan vuosikirjapäätösten ohella lyhyitä ratkaisuselosteita joukosta muitakin päätöksiä näiden oikeudellisen merkityksen perusteella.

Muita päätöksiä

Korkein hallinto-oikeus julkaisee ryhmässä Muita päätöksiä sellaisia yksittäisiä yhteiskunnallista, alueellista tai muuta yleistä mielenkiintoa omaaviksi arvioituja ratkaisujaan, joita ei ole ratkaisun oikeudellisen merkityksen perusteella julkaistu vuosikirjaselosteina tai lyhyinä ratkaisuselosteina.

Eurooppaoikeutta koskevat ratkaisut

Euroopan ihmisoikeussopimusta ja EU-oikeutta koskevat ratkaisut sekä EU-tuomioistuimelle esitetyt ennakkoratkaisupyynnöt julkaistaan omana ryhmänään Pohjoismaiden ylimpien tuomioistuinten kotisivuilla. Palvelu perustuu yhdessä sovittuun menettelyyn, jolla halutaan helpottaa näiden ratkaisujen löytymistä.

 
Julkaistu 14.5.2020
Sivun alkuun |