23.11.2015/3406

Tilaajavastuu – Laiminlyöntimaksu – Täytäntöönpano – Perustevalitus

Antopäivä: 23.11.2015
Taltionumero: 3406
Diaarinumero: 3009/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3406

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue oli määrännyt yhtiön maksettavaksi tilaajavastuulain mukaisen laiminlyöntimaksun. Hallinto-oikeus oli tutkinut yhtiön valituksen verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain mukaisena perustevalituksena ja alentanut maksua. Aluehallintoviraston valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus totesi, että tilaajavastuulain 10 §:n 3 momentin mukaan laiminlyöntimaksun täytäntöönpanosta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa. Kun sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa ei ole säädetty perustevalituksen käyttämisestä, hallinto-oikeuden ei olisi tullut tutkia yhtiön valitusta perustevalituksena. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja poistettiin ja yhtiön hallinto-oikeudelle tekemä valitus jätettiin myöhästyneenä tutkimatta.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) 10 § 3 momentti

Laki sakon täytäntöönpanosta 1 § 2 momentti

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 9 §

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Leo Kaasinen.

 
Julkaistu 23.11.2015