7.12.2015/3536

Julkisuus – Liikesalaisuus – Oikeudenkäyntiasiakirja – Ravintolisä – Koostumus – Ainesosien määrä

Antopäivä: 7.12.2015
Taltionumero: 3536
Diaarinumero: 2841/2/13
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3536

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) oli liittänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle lainkäyttöasiassa toimittamaansa lausuntoon markkinoilla olevia ravintolisiä koskevan taulukon, joka sisälsi seuraavat tiedot: valmistaja, valmisteen nimi sekä valmisteen koostumus ja ainesosien määrä milligrammoina ilmoitettuna. Fimea ilmoitti kyseisen taulukon olevan kokonaisuudessaan salassa pidettävä ravintolisien valmistajien liikesalaisuuksia sisältävänä. Fimea lisäksi ilmoitti, että se on saanut tiedot viranomaistiedonvaihtona ja sitoutunut pitämään ne salassa.

Valmisteen ainesosien tarkkoja määriä milligrammoina ilmaistuina pidettiin valmisteen valmistajan julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuna salassa pidettävänä liikesalaisuutena lukuun ottamatta ravintolisälle ominaisen aineen määrää. Muilta osin tiedot katsottiin julkisiksi.

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa 1, 3, 7 ja 8 §

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 24 § 1 momentti 20 kohta

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Alice Guimaraes-Purokoski ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Anne Nenonen.

 
Julkaistu 7.12.2015