29.1.2016/227

Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Tuulivoimarakentaminen – Muutoksenhaku – Valitusoikeus – Asianosainen – Tutkimatta jättäminen

Antopäivä: 29.1.2016
Taltionumero: 227
Diaarinumero: 3142/1/14, 3189/1/14, 3199/1/14 ja 3211/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T227

Maakuntaliitto oli hyväksynyt maakuntakaavan, jossa oli osoitettu tuulivoimaloille soveltuvia alueita. A:lla ei ollut kotipaikkaa maakuntaliittoon kuuluvassa kunnassa. A kuitenkin omisti kiinteistöjä kunnassa, joka rajautui maakuntaliittoon kuuluvaan kuntaan.

Maakuntakaavassa ei ollut ratkaistu tuulivoimaloiden sijaintia, määrää tai tehoa eikä muita niiden toteuttamiseen liittyviä yksityiskohtia, kuten suhdetta asutukseen, vaan nämä seikat tulivat ratkaistavaksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Maakuntakaavalla ei siten ollut kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitettuja välittömiä vaikutuksia A:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Pelkästään asumisen tai kiinteistön omistamisen taikka hallitsemisen tuulivoimavaihemaakuntakaavan vaikutusalueella naapurimaakunnan puolella ei voitu katsoa muodostavan A:lle asianosaisasemaa. Kun A ei ollut esittänyt asianosaisuudestaan muutakaan selvitystä, A:n valitus oli jäsenkunnan jäsenyyden ja asianosaisaseman puuttuessa jätettävä tutkimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 3 momentti

Kuntalaki (365/1995) 92 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Petteri Leppikorpi.

 
Julkaistu 29.1.2016