10.2.2016/406

Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Perusteeton vähennysvaatimus – Virheellinen veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus

Antopäivä: 10.2.2016
Taltionumero: 406
Diaarinumero: 485/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T406

Vakuutusyhtiö oli ilmoittanut elinkeinotoiminnan tuloksensa 365 297,37 euroa liian pienenä sen johdosta, ettei se ollut ilmoittanut sanotun määräisiä verovuoden välittömiä veroja elinkeinotoiminnan tuloksesta antamassaan laskelmassa vähennyskelvottomina. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhtiö oli antanut törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti väärän veroilmoituksen verotusmenettelystä annetun lain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Verovuosi 2010. Äänestys 3-2.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski ja Leena Äärilä. Esittelijä Antti Jukarainen.

 
Julkaistu 10.2.2016