3.3.2016/663

Ympäristölupa – Muraus-asetuksen soveltamisala – Kalkkikiven murskaamo – Murskaustuote

Antopäivä: 3.3.2016
Taltionumero: 663
Diaarinumero: 1686/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T663

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annettua valtioneuvoston asetusta (800/2010, niin sanottu muraus-asetus) ei sovellettu kalsiumkarbonaatin tuotanto- ja tuontilaitoksen osana toimivan kalkkikiven murskaamon toimintaan.

Muraus-asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan asetuksessa tarkoitetaan kivenmurskaamolla louheen, soran tai moreenin murskaamista murskaustuotteeksi murskauslaitteistolla. Tuotantolaitokseen, jonka ympäristöluvasta asiassa oli kysymys, kuului kalkkikiven murskaamo, rikastamo, hienotuotetehdas, kuivatuotetehdas ja satamatoiminnot sekä tuotevarastoja. Tuotantolaitoksella muun ohella murskattiin kalkkikiveä eli louhetta. Murskattua kalkkikiveä ei laitoksessa kuitenkaan hyödynnetty murskaustuotteena, vaan se jatkokäsiteltiin tehtaalla päällystys- ja täyteainepigmenteiksi. Tämän vuoksi toimintaan ei ollut sovellettava muraus-asetusta.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 2 § 3 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Janne Hukkinen ja Olli Dahl. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 3.3.2016